Samenwerken met 2FAIR betekent duurzaam deelnemen aan een beurs.

2FAIR is elke dag bezig met het verlenen van diensten aan klanten, die duurzaam willen deelnemen aan een beurs of een congres. Onze diensten dragen bij aan het realiseren van doelen en doelstellingen van onze klanten.

Zelf hebben wij ons als doel gesteld om: “De wereld elke dag een beetje mooier te maken”. Dit doen wij door vooral te kijken naar het effect van onze inbreng op het milieu. Door onze processen efficiënt in te richten en een zero-waste-beleid te voeren, zijn wij instaat om voor elke stand minimaal restafval te produceren. Hierdoor wordt de impact op het milieu geminimaliseerd en de afvalberg na de beurs verkleind.

image-gallery

Om onze doelstellingen te realiseren, hebben wij het duurzaamheidswiel ontwikkeld.

Het duurzaamheidswiel is voor 2FAIR de methode om het effect van ons werk te monitoren, te managen en bij te sturen. Het wiel wordt ingezet om duurzaamheid binnen de organisatie aan te moedigen op de gebieden: Processen, Maatschappij, Mensen, Afvalverwerking, CO2 uitstoot, Circulair en Kennis. Elk onderdeel heeft een aantal indicatoren, waarmee zowel kwantitatief als kwalitatief de  duurzaamheid  van 2FAIR worden gemeten. Zo wijst dit wiel ons de weg naar een groene organisatie en een beter milieu.  

Wij streven ernaar om met gebruik van zo weinig mogelijk middelen te komen tot het beste eindresultaat. Wij gebruiken deze middelen zo vaak mogelijk. Bij middelen waar dit niet mogelijk is om deze her te gebruiken, zoals de graphics en doeken, hebben wij deze circulair gemaakt. Deze materialen worden weer aangeboden aan onze toeleveranciers, die hier weer nieuwe producten van gaan maken. 

Wij bouwen uitsluitend modulair met aluminium frames. Hierdoor zijn wij instaat om snel te bouwen. De frames zijn erg licht en kunnen snel in elkaar worden gezet. Onze processen zijn efficiënt ingericht. Dat is goed te zien in onze opslag en bij de transport. Hierdoor wij instaat zijn om opdrachten en producten te bundelen. Waardoor het aantal transportbewegingen wordt beperkt.

Vanuit ons duurzaamheid principe worden onze frames voor de stands uitsluitend gehuurd. Wij hebben geen voorraad. De frames worden door onze partner geleverd op moment dat zij nodig zijn. Daardoor worden de frames optimaal benut en bent u gegarandeerd van het beste materiaal.

image-gallery

De frames worden voorzien van full colour geprint decoratie textiel, dat is gemaakt van 100% gerecyclede petfles, of van PVC vrije panelen.

Na de beurs worden alle doeken en panelen verzameld en gaan ze terug naar de fabriek. Hier worden ze weer verwerkt tot een halffabricaat. Hiermee worden weer nieuwe toepassingen bedacht zoals: kleding en tassen. Al onze materialen worden verpakt met PVC vrij materiaal als karton en textiel, die wij meerdere malen gebruiken.

2FAIR maakt bij drie zaken belangrijke keuzes: 

Het verhogen van waarde met zo min mogelijk gebruik van middelen. 

 • Onze frames zijn uitsluitend te huren en al onze beursstands worden modulair gebouwd. Hierdoor worden de materialen optimaal benut. Ze zijn immers herbruikbaar.
 • Wij maken uitsluitend gebruik van aluminium kaders voor modulaire standbouw. Hierdoor is geen professioneel gereedschap en/ of disposable bevestigingsmateriaal nodig.
 • Alle textiel doeken zijn gemaakt van 100% Petfles en worden na de beurs gescheiden van het restafval en gerecycled.
 • Alle panelen zijn gemaakt van PVC vrij materiaal en worden na de beurs gescheiden van het restafval en gerecycled.
 • Al onze leveranciers worden jaarlijks geëvalueerd en nieuwe leveranciers worden, alvorens wij met hen in zee gaan, volledig gescreend op hun gedrag als betrouwbare, duurzame zakenpartner.
 • Onze printers maken uitsluitend gebruik van inkten met het Nordic-Swan Ecolabel.
 • Wij maken uitsluitend gebruik van elektrisch aangedreven voertuigen.

Het verbeteren van processen. 

 • Alle processen zijn efficiënt ingericht en toch hebben wij ons zelf als doel gesteld om elke maand één proces onder de loep te nemen en waar nodig verder te optimaliseren.
 • Het hele proces wordt gestroomlijnd met het gebruik van QR-codes. Zo is alle data voor iedereen continu inzichtelijk en is het voor iedereen duidelijk welke taken zijn afgerond of nog moeten worden opgepakt.
 • Wij zijn LEAN. Al onze processen zijn geoptimaliseerd, gestandaardiseerd en waar mogelijk geautomatiseerd. Hierdoor wordt in efficiency uit de processen gehaald en hebben wij onze foutmarges tot het minimum gereduceerd.
 • Wanneer er toch een fout wordt gemaakt, dan is er volledige transparantie, omdat dit een kans is om onze processen nog beter te maken.

Het minimaliseren van afval. 

 • Is er afval dan scheiden wij dat.
 • Ons inpak- en uitpakbeleid is milieubewust ingericht.
 • Wij maken geen gebruik van plastic inpakmaterialen.
 • Wij gaan vooral voor herbruikbaar verpakkingsmateriaal.
 • Al onze monteurs hebben zich voeren het beleid t.a.v. het minimaliseren van afval strikt uit.
 • Wij communiceren uitsluitend digitaal en maken gebruik van een papierloos kantoor.
 • Wij zorgen voor recycling en hergebruik van: de frames; het meubilair; de grafische beelden: het tapijt en het presentatiemateriaal.

🌱️ Samen werken wij aan een duurzame evenementenbranche.